Hình ảnh xưởng sản xuất gốm sứ bát tràng với các công nhân đang làm việc sản xuất ấm chén
Hình ảnh xưởng sản xuất gốm sứ bát tràng với các công nhân trong công đoạn cho hàng phơ vào lò nung
Hình ảnh tại xưởng sản xuất gốm sứ bát tràng , đây là các sản phẩm ấm chén cốc sứ hàng phơ đã tráng men đang chờ nung